Αγορές

Όπου κι αν μαθαίνουν οι άνθρωποι, εμείς είμαστε δίπλα τους

Πιστεύουμε ότι η μάθηση πρέπει να είναι προσβάσιμη παντού και πάντα και να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Η Blackboard προσφέρει τεχνολογία και υποστήριξη που σας παρέχουν τη δυνατότητα να επιτύχετε αυτό το στόχο είτε η μάθηση είναι διαδικτυακή, είτε παραδοσιακή, είτε μικτή.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η επίτευξη μιας εκπαιδευτικής εμπειρίας διεθνούς επιπέδου σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά προϋποθέτει αλλαγή. Η καινοτόμες τεχνολογίες της Blackboard βελτιώνουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα στην αίθουσα, αλλά και πέρα από αυτήν. Διαβάστε περισσότερα >

Σχολεία

Διαφοροποιηθείτε, ενεργοποιήστε τους γονείς και βελτιώστε την αποτελεσματικότητά σας αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα στην επικοινωνία, την πρόσβαση στη μάθηση και τη συνεργασία. Διαβάστε περισσότερα >

Δημόσιο

Γίνετε πιο ευέλικτοι. Τα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας της Blackboard προσφέρουν αποτελεσματικούς τρόπους εκπαίδευσης και ενεργοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και της κοινωνίας. Διαβάστε περισσότερα >

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση

Οικοδομήστε μια δικτυωμένη, συνεργατική, δυναμική εκπαιδευτική εμπειρία προσφέροντας πρόσβαση παντού και πάντα. Διαβάστε περισσότερα >

Επιχειρήσεις

Δημιουργήστε ένα ενεργό και ενήμερο ανθρώπινο δυναμικό με τη χρήση ευέλικτων και οικονομικά αποτελεσματικών εργαλείων μάθησης και επικοινωνίας. Διαβάστε περισσότερα >